zpět

Tato pravidla jsem převzal z http://www.sweb.cz/plkm2001/,
ale podle zkušenosti vím, že pravidla se místně upravují, 
a většinou jsou upřesňovány před hrou.

Pravidla hry pro Pražskou ligu křížového mariáše

 

1.   Stupně a sazby pro dvacetihaléřový mariáš

 

hra

0,20 Kč

 

hra lepší (v červených)

0,40 Kč

 

sedma

0,40 Kč

 

sedma lepší

0,80 Kč

 

stovka

0,80 Kč

 

sto a sedm

1,20 Kč

 

stovka lepší

1,60 Kč

 

sto a sedm lepších

2,40 Kč

 

betl

2,00 Kč

 

durch

4,00 Kč

 

renonc mimo hru (paušál)

1,00 Kč

 

renonc při hře (paušál)

2,00 Kč

 

renonc při stovce (paušál)

3,00 Kč

 

2.   O místa u stolu se vždy losuje sejmutím karet, sedí se vzestupně od nejmenší po největší ve směru hodinových ručiček. Tzv. „domácí hráč daného stolu“ (ten, co po celý daný turnaj setrvává u jednoho stolu) má právo zůstat na vybraném místě a ostatní se dle snímání seřadí kolem něho. Rozdávat začíná hráč s nejvyšší kartou – „velká dává“.

 

3.   Karty se nemíchají (s výjimkou před začátkem každého kola), pouze snímají a to alespoň dvě svrchu či zespodu. Po sehrávce skládá karty rozdávající, řezání karet při skládání se považuje za renonc mimo hru (s paušálem 1,- Kč každému).

 

4.   Rozdává se klasicky každému 2 × po čtyřech kartách po směru hodinových ručiček.

V rámci každého hracího kola se může každý z hráčů dopustit jednoho chybného rozdání bez postihu, další chybné rozdání se považuje za renonc mimo hru (s paušálem 1,- Kč každému).

 

5.   Volící hráč – forhont – volí z prvních čtyř karet, volba z lidu je nepřípustná. Pokud hráč zapomene volit, nejedná se o renonc, ale musí utéci na betla či durcha. Pokud se hráč zeptá na barvu a jeden z protihráčů zahlásí betla, nemůže již volící hráč hrát durcha.

 

6.   Při schvalování, flekování či hlášení dalšího závazku se musí dodržovat sled hodinových ručiček, až se kruh točení uzavře. Nedodržení tohoto ustanovení je renonc mimo hru (s paušálem 1,- Kč každému), předběhnutý hráč má právo dodatečného vyjádření a hra dále pokračuje. Na konci hry se platí dle jejího výsledku + výše uvedený renonc daného hráče.

Změnit svůj výrok má hráč právo tehdy, pokud nebyl ještě okomentován následujícím hráčem.

 

7.   Hrají se tzv. povinnosti, to znamená, že protistrana musí dát na trháka či celou čtyřicítku flek na hru (neplatí to u stovky hrané na dvacítku). Pokud se volící strana neotočí na flekovanou hru („bez re“) nehraje se, platí volící strana. Flekování spoluhráči nebo nedání povinného fleku se považuje za renonc při hře (s paušálem 2,- Kč každému).

Volící hráč je povinen ohlásit na celou čtyřicítku sto, totéž platí pro jeho spoluhráče. Není však povinností hlásit sto, je-li volící hráč sám. Rovněž není povinnost hlásit sto proti, je-li celá čtyřicítka u jednoho z protihráčů. Nenahlášení povinné stovky se považuje za renonc při stovce (s paušálem 3,- Kč každému).

Padne-li flek na hru, odpadá zadákům povinnost hlásit na celou čtyřicítku sto, ale lze se na hru točit.

Stovku nelze nahlásit bez jakéhokoli mariáše, i když se předpokládá hláška u spoluhráče, jedině on ji může v tomto případě nahlásit. Nahlášení stovky hráčem, který nemá žádnou hlášku – mariáš, se považuje za renonc při hře (s paušálem 2,- Kč každému).

Nahlásí-li volící hráč stovku na dvacítku a spoluhráč má celou čtyřicítku, pak se do uhrané stovky počítá pouze mariáš volícího hráče (avšak do celkového součtu se při uhrané stovce započítávají všechny mariáše).

 

8.   Hra se platí dle výše posledního platného fleku. Pokud jedna ze stran uhrála tichou stovku, platba se zdvojnásobí a tato sazba se počítá i za každou desítku nad sto. Jinak má tichá stovka základní sazbu ve výši poloviny platby stovky hlášené, tj. 0,40 či 0,80 Kč.

 

9.   Pokud jedna ze stran uhrála tichou sedmu, připočítává si ji k platbě (nebo odečítá od platby) poloviční sazbou sedmy hlášené, tj. 0,20 či 0,40 Kč.

Sedmu může hlásit hráč „s“ i „proti“ jen v tom případě, že ji má na ruce, jinak se jedná o renonc při hře (s paušálem 2,- Kč každému). Tj. není možno hlásit falešnou sedmu.

Nahlášená sedma musí zbýt hráči jako poslední trumf a sám ji smí vynést pouze jako poslední kartu, poruší-li tuto zásadu, dopustil se opět renoncu při hře nebo při stovce (do výše vyflekované a uhrané hry či stovky a sedmy, min. 2,- Kč nebo 3,- Kč každému).

 

10.  Do hlášené stovky se počítá pouze jedna hláška, platí se základní sazba za každou uhranou desítku navíc. Pokud je stovka prohraná, platí se základní sazba za každou utíkající desítku navíc počínaje čtvrtou desítkou (hráno na trumfovou hlášku), respektive druhou desítkou (hráno na dvacítku).

 

11.  Betl se po výnosu ve druhém štychu hraje s otevřenými kartami bez jakýchkoliv komentářů protihráčů. Každý štych je časově omezen dvěma minutami, jinak hra končí jako nechytatelná.

Prohlásí-li aktér během hry, že to nejde, a jeden z hráčů najde řešení, může dohrát hru sám za ostatní a tím pádem je betl prohraný.

Prohlásí-li však jeden z protihráčů, že to nejde, aktér okamžitě vyhrává. Najde-li však jeden z hráčů přeci řešení, platí aktérovi za všechny chybující hráč.

 

12.  Durch s chytrým se nehraje, pouze samotář.

 

13.  První a další flek od téhož hráče na loženou stovku (nepouští-li se zdvih), na loženého betla a na loženého durcha včetně posledního točení platí za všechny v plné výši dotyčný hráč. V případě zapojení dalšího hráče do flekování platí všichni.

 

14.  Ložené hry nebo závěr her, když se už nepouští zdvih, se nehrají a nedohrávají, jinak se jedná o tzv. renonc mimo hru (s paušálem 1,- Kč každému) – úmyslné míchání karet.

Pokud jeden z hráčů prohlásí, že už to jde za ním, a není to pravda, dopustil se renoncu při hře nebo při stovce (do výše vyflekované a uhrané hry či stovky a sedmy, min. 2,- Kč nebo 3,- Kč každému).

 

15.   Ve skládaných hrách (např. sto a sedm) se oba závazky posuzují samostatně a platby se sčítají, resp. odečítají.

 

16.   Za jakýkoliv renonc se platí každému hráči paušál (mimo hru 1,- Kč, při hře 2,- Kč, při stovce 3,- Kč). Renonc pouze ve výši paušálu každému při hře a při stovce se platí v tom případě, když není možné daný renonc včas vrátit a hru resp. stovku správně dohrát a zjistit tak její správný výsledek. Pokud se na renonc přijde v daném štychu nebo při následujícím výnosu (tj. včas), je povinnost hru vrátit a dále správně dohrát. Potom chybující hráč (ten co udělal renonc) navíc doplácí buď protihráčům nebo spoluhráči částku do výše uhrané hry či stovky dle posledního flekování.

      Např. při uhraných 130 červených (hlášená stovka) – tj. 6,40 Kč :

              a) chybuje-li volící hráč stovky nebo jeho spoluhráč, platí oběma protihráčům 3,- Kč a spoluhráči nebo volícímu 6,40 Kč

              b) chybuje-li protihráč, platí druhému protihráči 3,- Kč a volícímu a jeho spoluhráči po 6,40 Kč

      A např. uhrají-li protihráči při hlášené červené stovce celkem 6 desítek (platí se čtvrtá, pátá a šestá) – tj. 4,80 Kč :

              a) chybuje-li volící hráč stovky nebo jeho spoluhráč, platí oběma protihráčům 4,80 Kč a spoluhráči nebo volícímu 3,- Kč

              b) chybuje-li protihráč, platí druhému protihráči 4,80 Kč a volícímu a jeho spoluhráči po 3,- Kč

 

17.   Maximální výše platby za jednu hru každému či od každého je 50,- Kč.

 

18. Pro celkový přehled renonců uvádíme :

 

a) renoncem mimo hru je:             

ª       řezání a míchání karet před snímáním, při sbírání a zbytečné dohrávání

ª       druhé a každé další špatné rozdání karet

ª       nedodržení postupu při schvalování, flekování a točení

 

b) renoncem při hře je:                 

ª       flekování spoluhráči nebo nedání povinného fleku

ª       nahlášení stovky hráčem, který nemá žádnou hlášku - mariáš

ª       nahlášení falešné sedmy

ª       nesprávný výnos hlášené sedmy

ª       náznaky, signály, ovlivňování a prozrazování karty spoluhráčům

ª       nepřiznání barvy

ª       nepřebití nižší karty

ª       nesprávný výnos

ª       předhození

ª       koukání do cizích karet a do štychů kromě posledního

ª       jakékoli komentování při sehrávce betla

 

c) renoncem při stovce je:             

ª       nenahlášení povinné stovky

ª       náznaky, signály, ovlivňování a prozrazování karty spoluhráčům při stovce

ª       nepřiznání barvy při stovce

ª       nepřebití nižší karty při stovce

ª       nesprávný výnos při stovce

ª       předhození při stovce

ª       koukání do cizích karet a do štychů kromě posledního při stovce

 

 

 

19.  Renoncem není:

©       prozrazení karet protihráčům

©       nezabetlovaná karta u betla a durcha

©       shlédnutí posledního štychu před výnosem do zdvihu dalšího

 

 

zpět     nahoru